ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมหาวิทยาลัยพายัพ The main telephone line is interrupted.
waraporn ( 2018-07-20 13:59:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ปีการศึกษา 2561 บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
sukitti ( 2018-07-17 10:51:36)

ม.พายัพ ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561
sukitti ( 2018-07-12 09:54:59)

ม.พายัพ ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561
sukitti ( 2018-07-06 10:09:54)

ขอความร่วมมือบุคลากร ม.พายัพ ทุกท่านกรอกแบบสำรวจจำนวนชั่วโมง โครงการบริการชุมชน จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
sukitti ( 2018-07-03 11:14:42)

ดูทั้งหมด