ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตเพลงประสานเสียง “The Beatles”
onuma ( 2018-03-21 16:41:09)

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)
sukitti ( 2018-03-16 10:53:14)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ ขอเชิญชมลูกทุ่งการตลาด ครั้งที่ 33 “โจ๊ะ..สนั่นลั่นทุ่ง”
onuma ( 2018-03-13 16:22:54)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”
onuma ( 2018-03-13 16:08:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
sukitti ( 2018-03-02 10:11:15)

ดูทั้งหมด