หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       The President direct contact system activated / ขอเชิญชวนส่งข้อความถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบออนไลน์

The President direct contact system activated / ขอเชิญชวนส่งข้อความถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบออนไลน์

     The President direct contact system now activated. You can access it on the web page from the "สายตรงอธิการบดี/ President Online" or directly at http://president-online.payap.ac.th/ For staff who access for the first time, please register to confirm the identity. In order that, you can send feedback directly to the President and follow up the news directly from the President.
 
     ระบบสายตรงอธิการบดีเปิดใช้งานแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ที่ หน้าเว็บไซต์ จากเมนู “สายตรงอธิการบดี / President Online” หรือเข้าโดยตรงได้ที่ http://president-online.payap.ac.th/ บุคลากรที่เข้าใช้งานเป็นครั้งแรก ขอความกรุณาลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะโดยตรงถึงอธิการบดี และติดตามข่าวสารโดยตรงจากอธิการบดี