หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการตลาด จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

สาขาวิชาการตลาด จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0

     สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 “สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0” วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (กำหนดการคลิกไฟล์แนบ)

     นางสาวอริษา ปัญญาธิ ในฐานะประธานโครงการ เผยว่า ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเน้นให้ภาคการศึกษาในทุกระดับของประเทศ ให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 (การศึกษา 4.0) โดยจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญ และสามารถทำธุรกิจกับต่างชาติได้ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือและการค้าขาย เป็นสำคัญ ดังนั้นทางสาขาวิชาการตลาด ตระหนักถึงในข้อนี้เป็นอย่างดี และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการการตลาดกับผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการใช้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (การศึกษา 4.0) ทางสาขาฯ จึงจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ และ การแข่งขันการตอบปัญหาทางการตลาดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศึกษาที่ทำการศึกษาในศาสตร์ทางการตลาด ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ รายวิชาสัมมนาทางการตลาด (MK 492) จึงจะได้จัด โครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28” ภายใต้หัวข้อ “สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative & innovation 4.0” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คอลัมนิสต์นิตยสารทางการตลาดนิตยสาร MARKETEER และ MARKETEER Online ( Facebook Fan Page ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 650,000 ราย) เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบด้านการสำรวจวิจัย Marketeer Number 1 โดยการบรรยายและตอบปัญหาทางการตลาดในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 การตลาดแบบ Social Media  และการตลาด Innovation and Creative เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ที่จะสามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้
     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 7878