หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทยฟรี

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทยฟรี

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัทไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ และร้านวัวลายหัตถเวช ขอเชิญเที่ยวงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน สอนการนวดแผนไทย "ฟรี" ให้กับผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 – 31  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
     นอกจากสอนการนวดแผนไทยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ แก่ผู้เรียนนวดแผนไทยและผู้สนใจ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง CP 408  อาคารชุมพาบาล การให้ความรู้เรื่องการออมเงินและการใช้จ่ายอย่างพอเพียงแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่และงานบริการ (แม่บ้าน) มหาวิทยาลัยพายัพ ตลอดจนผู้สนใจ ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้อง VV 116 อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     เชิญเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ร้านค้าของชุมชน สินค้า OTOP พืช - ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สมุนไพร ผ้าฝ้าย เสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง เครื่องประดับ และร้านอาหารคาว – หวาน มากมาย ในรูปแบบกาดหมั่ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 053-851478 ต่อ 7102 คุณศิริประกาย หรือ 7117 ผศ. ดร.สุกัญญา