หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
     ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยถึงการจัดโครงการครั้งนี้ว่า สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมจึงได้จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของสโมสรฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ได้รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย โดยในปีนี้จะเดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรกันดาร ของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปีแต่เด็ก ๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ยังคงขาดแคลนผ้าห่ม เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกเป็นจำนวนมาก
     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องกันหนาวให้กับเด็ก ๆ และพี่น้องที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว โดยทางสโมสรฯ จะจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เป็นชุด ชุดละ 200.- บาท สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ โทร. 053 851478 ต่อ 7670 ในวันและเวลาทำการ