หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560 ณ sleepbox hotel chiangmai 
    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เน้นการปฎิบัติเช่นวิชาด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่ถ่ายภาพตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย ด้วยมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้สวยงามรวมถึงสื่อความหมายตามหลักนิเทศศาสตร์ โดยเมื่อนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายของตนเองแล้ว จะได้มีการนำเสนอผลงานฝีมือการถ่ายภาพของนักศึกษาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับชมผ่านการจัดนิทรรศการภาพถ่าย "CA PHOTO EXHIBITION 2017" ซึ่งหากท่านใดต้องการชมผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ สามารถแวะไปชมนิทรรศการได้ ณ sleepbox hotel chiangmai ถนนรัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:30 น. 
      ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053 851478 ต่อ 7516