หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 30 มีนาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ - 23 มีนาคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบสัมภาษณ์, สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 19 - 20 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก