หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2561  (สมัครทางไปรษณีย์ - 26 มกราคม 2561 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เปิดภาคการศึกษา 4 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก