หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค

ม.พายัพ ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค

ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561

คุณสมบัติ
 
1. เพศ : ชาย/หญิง
2. อายุ : 25-30 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรม
4. ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
5. ความสามารถพิเศษที่ต้องการ :
     - มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอนอย่างน้อย 1 ปี
     - มีประสบการณ์การทำงานธุรกิจโรงแรมอย่างน้อย 2 ปี
 
หน้าที่งาน
 
1. ทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนบริการห้องปฏิบัติการภัตตาคารบุนนาค
2. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายวิชาการจัดการเครื่องดื่ม
3. ทำหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและรักษาทรัพย์สินของภัตตาคารบุนนาค
4. ประสานงานและปฏิบัติงานพิเศษในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ สาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัยร้องขอ
5. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการภัตตาคารบุนนาคให้มีความพร้อมในการใช้งาน
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053) 851478  ต่อ 311, 312 E-mail : person@payap.ac.th