หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิติศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ชิงโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ชิงโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา

     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก
     ผศ. ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เผยว่า การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเนื่องจากกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกคนที่จะใช้เป็นข้อบังคับร่วมกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้แสวงหาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงส่งตัวแทนร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน
     จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 053 851478 ต่อ 5102