หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่”

     ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพายัพ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาในการอบรมบ่มเพาะ ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ทักษะต่าง ๆ ในชีวิตแก่ลูกหลานเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการดำเนินชีวิต การทำพันธกิจการงาน และการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้สะท้อนคุณค่าของมหาวิทยาลัยพายัพ จากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัส เป็นการนำเสนอความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนความเป็น “มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่” อย่างแท้จริง
     ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.payap.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ อีเมล ooc.pyu@gmail.com หมดเขตส่งผลงาน 23 มิถุนายน 2560 ประกาศผลการตัดสิน 30 มิถุนายน 2560 ที่ www.payap.ac.th

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.payap.ac.th  Facebook : Payap University Official หรือโทร. 053 851478 ต่อ 2541