หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.พายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 
     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดตามตาราง (หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตามแนบ)