หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

- กำหนดการรับสมัครเพื่อเลือกมหาวิทยาลัย / สาขาวิชา
- กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://pradmission.payap.ac.th/admissions2560-pyu.html  หรือ  คลิกที่นี่...