หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อ โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อ โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า

     งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า" วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อให้ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ใช้บัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 - 851478, 053 - 241255 ต่อ 318 หรืออีเมล์ rosechiangmai56@gmail.com