หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2

     สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อคิดหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร และบริเวณจุดที่กำหนด โดยมีกำหนดารดังนี้

     เวลา 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
     เวลา 08.30 - 09.00 น. นมัสการพระเจ้าสำหรับกิจกรรมรวมพลังพายัพ  
     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สนามกีฬาฯ เขตแม่คาว

     สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานศาสนกิจ โทร. 053 - 851478, 053 - 241255 ต่อ 262