หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร แม่บ้าน Housekeeper บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร แม่บ้าน Housekeeper บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร แม่บ้าน Housekeeper บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
     -  ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
     -  มีใจรักงานบริการ
ศักยภาพ
     1. ด้านความรู้ : ไม่จำกัด
     2. ด้านทักษะ : การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพักแบบมาตรฐานโรงแรม
     3. ด้านพฤติกรรม : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  รักความก้าวหน้า  มีใจรักงานบริการ  พยายามหาความรู้เพิ่มเติม  ซื่อสัตย์ มีวินัย  และตรงต่อเวลา
 
ขอบข่ายงาน :
     -  รับผิดชอบทำความสะอาดห้องพักแขก
     -  ตรวจเช็ค/ทำความสะอาดห้องพักนักศึกษา และ ส่วนสาธารณะทั้งหมด

สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 311,312  E-mail : person@payap.ac.th