หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสนาม จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสนาม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสนาม จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
คุณสมบัติ
·      เพศ ชาย
·      อายุ 25 ปีขึ้นไป
·      วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
·      มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
·      หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน สวน – สนาม มาก่อน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 
ภาระหน้าที่
·       ทำความสะอาดลานบริเวณมหาวิทยาลัย
·       จัดสถานที่บริเวณต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
·       งานตัดแต่งต้นไม้  และดูแลภูมิทัศน์
 
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th