หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TESOL) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TESOL) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TESOL) จำนวน 1 อัตรา
 
(Teaching English to Speaker of Other Language)
     Qualifications :
     -  Age 28 up
     -  Degree Ph.D. or Ed.D. in TESOL, TEFL, Curriculum and Instruction,
        Linguistics, Applied Linguistics or related field
     -  Experience : Have minimum of 5 year experience in teaching
     -  Publication : Have publications or research published in any recognized journals or 
        publications
     - Language proficiency : Have thigh English proficiency and be able to teach in English, 
       preferably, an English native speaker
 
     Responsibilities :
     -  Teaching MA (TESOL) elective and core courses
     -  Teaching on Certificate in TESOL (two times a year)
     -  Supervising student Thesis and Independent Study
     -  Developing collaborative links with Educational Instiution aboard and local schools 
        and Universities
     -  Conducting research, academic work or writhing books
     -  Contributing to curriculum development
     -  Participating in Departmental and University activities
     -  Contributing in community services and administrative work
 
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 311 หรือติดต่อทาง E-mail : person@payap.ac.th