หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560

     สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงาน และสถาบันเครือข่าย ได้เผยแพร่องค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์
     การจัดโครงการ Show & Share ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 15.30 น. มีการออกบูทวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง WIL : Work Integrated Learning การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้มีประสบการณ์ทำ KM นิทรรศการกาดหมั้ว ครัวลำ และการ Workshop กลุ่มย่อย ส่วนวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Payap Excellence : ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยการจัดการความรู้” โดย คุณสราวุฒิ พันธุ์ชงค์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ (สสจร.)  
     ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 851478 ต่อ 7154, 7278 (กำหนดการจัดงานคลิกไฟล์แนบ)