หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”

     สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 29 หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018”  ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม  2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
     นางสาวปาณิสรา กาพย์ชา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในฐานะประธานโครงการฯ เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ AI (Artificial Intelligence)  หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ทำให้การค้าขายผ่านโลกดิจิทัล เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเน้นการขายผ่านช่องทางการตลาดที่เรียกว่า Omni Channel ผ่านช่องทางที่เป็นทั้งระบบ Online และ ระบบ Offline เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการประหยัดเวลาซึ่งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0
      สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งมีการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาปรับตัวให้เท่าทันโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี จึงจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 29 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018” โดยเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และนักวางกลยุทธ์การตลาด ของบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ที่มีบทบาทอย่างมากในธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการตลาดแบบ Digital รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการตลาดสมัยใหม่ AI & Digital ให้กับศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาดอีกด้วย
     การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือในช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “AI & Digital Era : Marketing Trends 2018” ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 29 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านการตลาดจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 สถาบัน
     จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.053 851478 ต่อ 7878