หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการ “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการ “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 เริ่มเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่าเสียงเพลงและเสียงดนตรีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อคนได้ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรี และฟังเสียงจากเครื่องดนตรีหรือจากการเต้นรำ จะทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดี ทำให้มีสุขภาพทางกายที่ดีตามไปด้วย  เนื่องจากเสียงเพลง และเสียงดนตรี จะก่อให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนโยน จิตใจแจ่มใส ร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงจัดทำโครงการดนตรีเพื่อสุขภาพขึ้น โดยเน้นด้านการจัดสอนดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรักในดนตรี เกิดความบันเทิงทั้งร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ดนตรีไทย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
     บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครเรียนต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร.053 - 851478 ต่อ 7102