หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน     จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ
     -  เพศ ชาย/หญิง
     -  อายุไม่เกิน 30 ปี
     -  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
     -  เป็นคริสเตียน
     -  รักในงานบริการ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สุภาพอ่อนโยน  มีความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต
     -  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
     -  มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
     -  มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 
ขอบข่ายงาน
     -  เป็นพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรในการขายและคิดเงินในจุดบริการลูกค้า
     -  จัดทำเอกสารด้านการเงินต่าง ๆ อาทิ จัดทำใบส่งเงิน ใบตั้งเบิก สรุปการรับสินค้าเข้าออกประจำเดือน  นำเงินค่าขายสินค้าเข้าธนาคารและแลกเงินทอน
     -  จัดทำหนังสือเข้าและออกภายในหน่วยงาน
     -  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     -  กิจกรรมและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน
 
สนใจติดต่อสอบถาม และยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมการ ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 311 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ website http//:hr.payap.ac.th/hr และติดต่อได้ทาง E-mail : person@payap.ac.th