หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       เอกสารชี้แจง เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561

เอกสารชี้แจง เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561

     เอกสารชี้แจง เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่