หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทำความร่วมมือด้านการวิจัย ทางด้าน Acoustic Machine Learning กับ Newcastle University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทำความร่วมมือด้านการวิจัย ทางด้าน Acoustic Machine Learning กับ Newcastle University

     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทำความร่วมมือด้านการวิจัย ทางด้าน Acoustic Machine Learning กับ Newcastle University และได้เชิญ Dr.Wai Lok Woo ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยประจำสาขาสิงคโปร์ มาอบรมหัวข้อ Machine Learning เรื่อง Deep Learning ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว