หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

      ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา คลิกที่นี่เพื่อตรวจรายชื่อ