หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน  1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
2. ประสบการณ์ (ทั้งประเภทและเวลา) : 1 ปีขึ้นไป
3. คุณสมบัติอื่น ๆ : มีความรับผิดชอบ
 
ศักยภาพ
1. ด้านความรู้ : การจัดโต๊ะ และอุปกรณ์รับประทานอาหาร การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร
2. ด้านทักษะ :  เดิฟผ้าสะเกิต   การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ด้านพฤติกรรม : ใจรักในการให้บริการ    สุภาพนอบน้อม  สะอาด  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีวินัย
 
ขอบข่ายงาน :
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหาร ห้องพักแขก (Room Service) จัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ และ Delivery อาหารกล่อง
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053)  851478 ต่อ 311, 312 E-mail : person@payap.ac.th