หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สโมสรเจ้าหน้าที่ ม.พายัพ จัดสัมมนานอกสถานที่ หัวข้อ ใส่ใจสุขภาพยุค Thailand 4.0 : การป้องกันโรคกระดูกพรุน

สโมสรเจ้าหน้าที่ ม.พายัพ จัดสัมมนานอกสถานที่ หัวข้อ ใส่ใจสุขภาพยุค Thailand 4.0 : การป้องกันโรคกระดูกพรุน

     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ ใส่ใจสุขภาพยุค Thailand 4.0 เรื่อง “การป้องกันโรคกระดูกพรุน” ในวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
     ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ เผยว่า สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีโครงการจัดสัมมนานอกสถานที่เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของสโมสรฯ ซึ่งในแต่ละปีได้มีการคัดสรรหัวข้อที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้สมาชิกได้รับสิ่งดี ๆ จากการเข้าร่วมสัมมนานอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เพราะหากสมาชิกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสภาพจิตใจที่สดชื่นรื่นเริงอยู่เสมอ ก็จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
     สำหรับในปีนี้ ทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ชนะพาห์ หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันโรคกระดูกพรุน” เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน อันจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น