หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Keisen University, Kinjo University และ Kyoto Sangyo University โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จะได้มีโอกาสเรียนรู้และบูรณการการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อีกด้วย