หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งผลงานแต่งเพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งผลงานแต่งเพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

     วิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอเชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งผลงานแต่งเพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

     สำหรับรายละเอียดของการส่งผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดมีดังนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากร ของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนต่อคน ซึ่งเพลงที่ส่งเข้าประกวดนั้นไม่จำกัดสไตล์การแต่ง แต่ต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำกับเพลงอื่น ๆ บทเพลงจะต้องประกอบด้วยเนื้อร้อง ทำนอง เสียงประสาน พร้อมที่จะเปิดฟังได้ทันที ผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.  
 
     ผลงานที่ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยม 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 8,000.-บาท รางวัลเพลงดีเด่น 1 รางวัล 5,000.- บาท รางวัลเพลงประทับใจ 3 รางวัล รางวัลละ 3,000.-บาท รางวัลเพลงไพเราะ 5 รางวัล รางวัลละ 2,000.-บาท 
.
     บันทึกผลงานเพลงในรูปแบบ CD ใส่ซองปิดผนึกโดยเขียน ชื่อ - นามสกุล บนหน้าซองและบนแผ่น CD ให้เรียบร้อย หากผลงานใดไม่สามารถเปิดฟังได้คณะกรรมการจะไม่พิจารณา จากนั้นส่งผลงานมาที่...สำนักงานวิทยาลัยดุริยศิลป์ ชั้น 2 อาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-248 037