หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 sukitti ( 2017-04-27 09:35:41)

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 waraporn ( 2017-04-26 14:33:11)

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย sukitti ( 2017-04-21 17:17:54)

ม.พายัพ มุ่งสู่ยุโรป นำความงามของศิลปะไทยและหัวใจแห่งความอาลัยองค์ภูมิพล ประกาศแก่ชาวต่างชาติ waraporn ( 2017-04-21 10:44:12)

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 sukitti ( 2017-04-20 09:19:56)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอเชิญชมการแสดง April Honor Recital วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 waraporn ( 2017-04-19 11:07:55)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 sukitti ( 2017-04-18 15:11:58)

ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการ ย่าม : อัตลักษณ์ความงามบนผืนผ้า waraporn ( 2017-04-18 15:10:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 waraporn ( 2017-04-04 14:45:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:53:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:47:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:45:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร Director of the Institute of Religion, Culture & Peace (IRCP) sukitti ( 2017-03-27 10:43:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:40:27)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอนามัยและรักษาพยาบาล จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:37:03)