หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ รับสมัคร นิติกรมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-10-19 11:34:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (UPDATE) sukitti ( 2017-10-19 11:24:56)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน onuma ( 2017-10-17 12:51:07)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายศาสนกิจ งานอภิบาลนักศึกษา sukitti ( 2017-10-16 09:24:58)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-29 10:35:08)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา sukitti ( 2017-09-29 10:30:01)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sukitti ( 2017-09-29 10:21:58)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ sukitti ( 2017-09-29 10:19:44)

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไทย sukitti ( 2017-09-25 09:57:52)

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-21 10:21:03)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-12 09:31:32)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff sukitti ( 2017-09-12 09:27:33)

ม.พายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:25:40)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:24:31)

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:21:31)