หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 sukitti ( 2017-06-21 11:57:52)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-06-16 19:36:14)

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 sukitti ( 2017-06-15 10:40:00)

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อ โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า sukitti ( 2017-06-15 10:27:59)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) chatchai ( 2017-06-14 16:01:40)

ม.พายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 sukitti ( 2017-06-09 21:37:39)

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี sukitti ( 2017-05-31 09:21:17)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-30 10:07:47)

ม.พายัพ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-30 10:06:08)

ม.พายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-30 10:02:46)

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-02 10:44:37)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-02 10:42:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:45:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอนามัยและรักษาพยาบาล จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:37:03)

กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ waraporn ( 2016-11-24 15:12:37)