หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 waraporn ( 2017-04-26 14:33:11)

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย sukitti ( 2017-04-21 17:17:54)

ม.พายัพ มุ่งสู่ยุโรป นำความงามของศิลปะไทยและหัวใจแห่งความอาลัยองค์ภูมิพล ประกาศแก่ชาวต่างชาติ waraporn ( 2017-04-21 10:44:12)

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 sukitti ( 2017-04-20 09:19:56)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ขอเชิญชมการแสดง April Honor Recital วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 waraporn ( 2017-04-19 11:07:55)

ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการ ย่าม : อัตลักษณ์ความงามบนผืนผ้า waraporn ( 2017-04-18 15:10:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 waraporn ( 2017-04-04 14:45:40)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2016-12-11 20:17:02)

กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ waraporn ( 2016-11-24 15:12:37)

อ่านวารสาร Open House PYU Magazine ฉบับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 sukitti ( 2016-11-09 14:56:58)

ม.พายัพ สนับสนุนให้บุคลากรมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของตนเอง sukitti ( 2016-11-09 09:07:49)