หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (UPDATE) sukitti ( 2017-10-19 11:24:56)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน onuma ( 2017-10-17 12:51:07)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-29 10:35:08)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา sukitti ( 2017-09-29 10:30:01)

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไทย sukitti ( 2017-09-25 09:57:52)

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-21 10:21:03)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง poramaporn ( 2017-09-01 08:53:01)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการ “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 waraporn ( 2017-07-17 15:25:12)