หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2561 sukitti ( 2018-08-16 22:43:22)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 sukitti ( 2018-08-16 22:40:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 sukitti ( 2018-08-11 12:05:01)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2018-08-11 12:03:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2561 sukitti ( 2018-08-10 11:39:13)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม.พายัพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น sukitti ( 2018-08-10 10:59:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน "รับขวัญบุนนาค" ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 sukitti ( 2018-08-10 09:23:57)

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Run for Science Nam มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 waraporn ( 2018-07-31 14:51:59)

ม.พายัพ ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 sukitti ( 2018-07-12 09:54:59)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)