หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 sukitti ( 2017-04-27 09:35:41)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 sukitti ( 2017-04-18 15:11:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:53:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:47:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:45:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร Director of the Institute of Religion, Culture & Peace (IRCP) sukitti ( 2017-03-27 10:43:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:40:27)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานอนามัยและรักษาพยาบาล จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-03-27 10:37:03)