หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ รับสมัคร นิติกรมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-10-19 11:34:56)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายศาสนกิจ งานอภิบาลนักศึกษา sukitti ( 2017-10-16 09:24:58)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sukitti ( 2017-09-29 10:21:58)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ sukitti ( 2017-09-29 10:19:44)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-12 09:31:32)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff sukitti ( 2017-09-12 09:27:33)

ม.พายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:25:40)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:24:31)

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:21:31)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Information Technology (IT) Department 2 Positions of Full-time Instructor sukitti ( 2017-08-15 09:49:57)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the International Business Management (IBM) 1 Position of Full-time Instructor sukitti ( 2017-08-15 09:48:44)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-07-26 15:59:21)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TESOL) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:36:12)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:34:20)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสนาม จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:31:56)