หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตร “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” onuma ( 2017-09-18 17:21:50)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff sukitti ( 2017-09-12 09:27:33)

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-07 13:54:27)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (UPDATE) sukitti ( 2017-09-05 10:05:29)

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 sukitti ( 2017-09-05 09:50:48)

ม.พายัพ รับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:25:40)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:24:31)

ม.พายัพ รับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:23:02)

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-09-04 14:21:31)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง poramaporn ( 2017-09-01 08:53:01)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร” waraporn ( 2017-08-30 16:22:01)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Information Technology (IT) Department 2 Positions of Full-time Instructor sukitti ( 2017-08-15 09:49:57)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the International Business Management (IBM) 1 Position of Full-time Instructor sukitti ( 2017-08-15 09:48:44)

บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ อ่านหนังหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี คลิกที่นี่ sukitti ( 2017-08-02 09:28:20)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ทำความร่วมมือด้านการวิจัย ทางด้าน Acoustic Machine Learning กับ Newcastle University waraporn ( 2017-08-01 10:19:38)