หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา sukitti ( 2018-01-23 14:03:02)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing) sukitti ( 2018-01-19 16:23:55)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปี 2560 poramaporn ( 2018-01-19 09:49:09)

คณะวิทย์ฯ ม.พายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว กาดเปิงใจ๋ ปีการศึกษา 2560 onuma ( 2018-01-17 17:52:27)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2560 kwanchanok ( 2018-01-17 11:24:12)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.พายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม onuma ( 2018-01-16 16:01:19)

สโมสรเจ้าหน้าที่ฯ ม.พายัพ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 onuma ( 2018-01-16 15:18:54)

คณะนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2018-01-14 10:03:08)

ประกาศถึง...นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ sukitti ( 2018-01-14 09:55:51)

คณะนิติศาสตร์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ชิงโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล และทุนการศึกษา waraporn ( 2018-01-10 13:51:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี sukitti ( 2018-01-08 16:43:45)

ม.พายัพ ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค sukitti ( 2018-01-08 11:22:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561 sukitti ( 2017-12-22 22:08:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561 sukitti ( 2017-12-22 21:13:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2561 sukitti ( 2017-12-22 21:00:08)