หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมการแสดง The Christmas concert 2017 waraporn ( 2017-11-16 10:11:16)

สมาคมศิษย์เก่า ม.พายัพ เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวพายัพ 2560 หรือ Payap Homecoming 2017 onuma ( 2017-11-14 13:24:12)

สโมสรเจ้าหน้าที่ ม.พายัพ จัดสัมมนานอกสถานที่ หัวข้อ ใส่ใจสุขภาพยุค Thailand 4.0 : การป้องกันโรคกระดูกพรุน onuma ( 2017-11-14 11:46:34)

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ onuma ( 2017-11-13 16:56:30)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องกันหนาว ในโครงการ ปันน้ำใจสู่สังคม ปีการศึกษา 2560 onuma ( 2017-11-13 16:21:48)

วารสาร Open House PYU ฉบับพิเศษ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 คลิกอ่านที่นี่ sukitti ( 2017-11-09 19:20:52)

ม.พายัพ รับสมัคร นิติกรมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-10-19 11:34:56)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายศาสนกิจ งานอภิบาลนักศึกษา sukitti ( 2017-10-16 09:24:58)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-29 10:35:08)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา sukitti ( 2017-09-29 10:30:01)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ sukitti ( 2017-09-29 10:21:58)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์พิเศษชาวไทยเพื่อสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ sukitti ( 2017-09-29 10:19:44)

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไทย sukitti ( 2017-09-25 09:57:52)

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-09-21 10:21:03)

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff sukitti ( 2017-09-12 09:27:33)