หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-07-26 15:59:21)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการ “ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 waraporn ( 2017-07-17 15:25:12)

ม.พายัพ จัดตั้ง “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและการบริการวิชาการ” Center for Research Technology Transfer & Academic Service (CRTTAS) sukitti ( 2017-07-14 14:34:39)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TESOL) จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:36:12)

ม.พายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:34:20)

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานสนาม จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:31:56)

ม.พายัพ รับสมัคร ผู้ประกาศ (ทีมประกาศ) สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:27:58)

ม.พายัพ รับสมัคร แม่บ้าน Housekeeper บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-06-26 09:21:11)

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2017-06-16 19:36:14)

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-30 10:07:47)

ม.พายัพ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-30 10:06:08)

ม.พายัพ รับสมัคร พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2017-05-02 10:44:37)

กว่าจะเป็นข้าวแห่งพระพร ความภาคภูมิในของมหาวิทยาลัยพายัพ waraporn ( 2016-11-24 15:12:37)

อ่านวารสาร Open House PYU Magazine ฉบับพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 sukitti ( 2016-11-09 14:56:58)