หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงทางประวัติศาสตร์ sukitti ( 2018-05-25 17:40:47)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเองเท่านั้น sukitti ( 2018-05-24 10:17:11)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพากันมาหาความหมาย ปีการศึกษา 2561 onuma ( 2018-05-22 10:46:32)

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิคของเยาวชนที่ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติ CGIMF 2017 ในคอนเสิร์ต Prize Winner Concert onuma ( 2018-05-22 10:44:36)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2560 onuma ( 2018-05-22 10:40:20)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 sukitti ( 2018-05-07 12:10:21)

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา sukitti ( 2018-04-11 22:08:29)

ประกาศเรื่องการจองหอพัก สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ sukitti ( 2018-04-11 22:05:28)

เอกสารชี้แจง เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 sukitti ( 2018-04-11 21:53:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา sukitti ( 2018-04-05 09:10:06)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)