website design templates

Payap University International Virtual Walk and Run #1

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ “Payap University International Virtual Walk and Run #1” เดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง 60 กิโลเมตร ในระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 เปิดระบบสมัครออนไลน์ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

🏃‍♂️🏃‍♀️🚶‍♀️🚶‍♂️"จะวิ่งที่ไหน จะเดินเวลาใด ก็สะสมระยะทางได้ ง่าย สบาย ตามสไตล์เรา"

✔️เปิดระบบสมัครออนไลน์ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นี้
คลิก 👉http://race.thai.run/payap
➡️การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น
👩🧑บุคคลทั่วไป
👩‍💼👦ศิษย์เก่า
🧒👧👨‍💼นักศึกษา และอาจารย์/บุคลากร/เจ้าหน้าที่
▶️ค่าสมัครร่วมการแข่งขัน
🏃‍♂️นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ 100 บาท รับ E-Certificate
🚶‍♀️บุคคลทั่วไป 499 บาท รับ เสื้อวิ่ง, E-BIB, E-Certificate, เหรียญรางวัล
🏃‍♀️🚶‍♂️VIP 999 บาท รับ เสื้อวิ่ง, E-BIB, E-Certificate, เหรียญรางวัล, ถ้วยรางวัล
⏩ร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการได้ที่: บัญชี "มหาวิทยาลัยพายัพ" เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เลขบัญชี 502-1-35428-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่

Copyright © 2020 Payap University