Home       Photo Gallery       ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ประธานสหกิจคริสเตียน เขตภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ประธานสหกิจคริสเตียน เขตภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ประธานสหกิจคริสเตียน เขตภาคเหนือ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562