Home       Photo Gallery       สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น"

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น"

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น" เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัย โดย คุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโน รางวัลศิลปาธร และศิลปินสไตล์เวย์ (Steinway Artis) ของคนแรกของประเทศไทย ร่วมกับ นักเพอคัสชั่น (Percussionist) ชาวโปแลนด์ ลูคัส ครูซิลโด้ (Lukusz Kurzydlo) และการสร้างสรรค์นาฏลีลาจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ การสร้างสรรค์ครั้งนี้เป็นการนำดนตรีไทยเดิม ดนตรีไทยสมัยใหม่ ที่พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทรงได้พระราชนิพนธ์ไว้ มาสร้างสรรค์เป็นตนตรีสำหรับเปียโนคลาสสิค รวมทั้งใช้ดนตรีและการแสดงลิเกซึ่งเป็นศิลปะชาวบ้านมารังสรรค์เป็นการแสดงในแนวทางของดนตรีคลาสสิคเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพราะในชีวิตของคนไทยไม่ว่าในวังหรือชาวบ้านร้านถิ่นล้วนมีดนตรีในหัวใจ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ไปสู่ชาวยุโรป รวมทั้งเป็นโอกาสของการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ฮังการีอีกด้วย