Home       Photo Gallery       ภาพบบรรยากาศในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ภาพบบรรยากาศในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ภาพบบรรยากาศในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โบสถ์ เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว