Home       Photo Gallery       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่าน อู เตน ติน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562