Home       Photo Gallery       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทน Fair Oaks Presbyterian Church ที่มามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทน Fair Oaks Presbyterian Church ที่มามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร

อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ศาสนาจารย์วิลเลี่ยม เจ โยเดอร์ ผู้แทน Fair Oaks Presbyterian Church ที่มามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562