Home       Photo Gallery       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่เสียชีวิต และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่เสียชีวิต และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่เสียชีวิต และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562 โดยมีคุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เป็นผู้รับมอบแทนนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ณ วัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562