Home       Photo Gallery       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK และทดสอบระบบ สถานที่ ความพร้อมในการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อดีตอธิการบดี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพายัพ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมการแสดง ทั้งนี้ห้องแสดง CRK ได้รับการปรับปรุงทั้งระบบเสียง Acoustic ภายใน ระบบโปรเจคเตอร์ 4K และเก้าอี้นั่งชมการแสดง โดยได้รับการสนับสนุนระบบเสียงดิจิทัล จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และ Acoustic เก้าอี้ ประตู หน้าต่างผนังห้อง ระบบโปรเจคเตอร์ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ผ่านการประสานจาก อาจารย์ วิริยะพัฒน์ คีตวัฒนะ สำหรับห้องแสดง CRK นี้ เหมาะกับการแสดงทั้งแบบ Acoustic, Jazz popular music, และการบรรยาย สามารถรองรับผู้ชมได้ 100 ที่นั่ง ผู้สนใจใช้บริการห้องแสดงโปรดติดต่อ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 - 248037 พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณะสุข