หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018 สำหรับสมาชิกสโมสรฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จากหน่วยงานและคณะวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)