หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงเรียนสืบนทีธรรม, สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า และ บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561