หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ