หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำตัว

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำตัว

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณเสกสรร แสนมโน นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำตัว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561