หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ แม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วนทำให้การรักษาผู้ป่วยล่าช้าหรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการนำร่องนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการทำความดี ผ่านการบริจาคโลหิต ซึ่งงานทุนการศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต จึงดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา