หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่