หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบหนังสือจาก Mr. Frank Sethi, Fashion King

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบหนังสือจาก Mr. Frank Sethi, Fashion King

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบหนังสือจาก Mr. Frank Sethi, Fashion King ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561