หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา PYU Campus Safety Zone Practice

ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา PYU Campus Safety Zone Practice

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา PYU Campus Safety Zone Practice เพื่อชีวิตที่อบอุ่นและปลอดภัยของชุมชนน่าอยู่รอบมหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมมาร์ธา บัทท์ อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561